Dodaj do ulubonych | o serwisie | mapa | reklama | kontakt
Ofert w serwisie: 237
Strona gwna  » Wiadomoci » 
Wtorek, 26 marca 2019, imieniny Dory, Olgi, Teodora

Dobre miejsca

  Tutaj si pobawisz »

  Tutaj dobrze zjesz »

  Kina »

  Parki narodowe »

Na weekend,urlop

  Warto pojecha »

  Festiwale »

  Warto zobaczy »

  Uzdrowiska »

  Hotele »

  Schroniska »

  Pola namiotowe »

  Agroturystyka »

Warto wiedzie

  Warunki drogowe »

  Prawa turysty »

  Ustawa o usugach tur. »

  Napisz do nas »

  Reklamuj si u nas »

REKLAMA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe PRBKI 2012

Takie bdzie lato polskiego podrnika - rozmowa z Robertem Gouskim, prezesem Traveplanet.pl

Co moemy powiedzie o letnim wypoczynku Polakw na podstawie wczesnych rezewacji wakacji w biurach podry?

Bdzie pod wzgldem jakoci wypoczynku co najmniej tak samo komfortowy jak w ubiegych latach. Okoo 6 – 7 na dziesiciu klientów biur podróy spdzi wakacje  hotelu 4* lub 5*. Trzech na czterech wykupi opcj all inclusive. Turyci ceni sobie dobre hotele i wysoki standard wyywienia, ale take czas dotarcia na wakacje. Std 90 proc. sprzedawanych ofert zagranicznych to wakacje z dolotem a nie dojazdem. Nawiasem mówic, trwaj one mniej wicej tyle co dojazd samochodem lub pocigiem z centrum Polski nad Batyk.

 

Turyci kieruj si przede wszystkim kosztem wypoczynku. Ale czy wycznie?

Noclegi i wyywienie w krajach basenu Morza ródziemnego, nie wspominajc o Bugarii, Turcji Egipcie i Tunezji, s bardzo porównywalne do ofert z Jarosawca, Koobrzegu czy Helu. Jest jednak jeszcze co: gwarancja soca, której nad Batykiem nie mamy. Z wieloletnich analiz wynika, e lipiec i sierpie to najbardziej deszczowe miesice w Polsce i statystycznie na tydzie mamy od 3 do 4 dni z opadami. Takiego ryzyka nie ma w wypadku wakacji na poudniu Europy, w Turcji czy Egipcie. A przy porównywalnych cenach pobytu ten czynnik czsto ma pierwszorzdne znaczenie.

 

Czy boom który zaobserwowalimy w 2017 roku – wzrost wyjazdów z biurami podróy wyniós ok 35 proc. – jest moliwy do utrzymania w nadchodzcym sezonie?

Trudno przewidzie skal wzrostu, ale bdzie on na pewno zauwaalny. Od pocztku ubiegego roku obserwujemy silny trend do wczesnego rezerwowania urlopu. Ale nawet porównujc rezerwacje dokonane do lutego 2017 i lutego 2018 wida potny skok. Wzrost wynosi 76 proc. w porównaniu do podobnego okresu w 2017 roku, a trzeba pamita, e ju poprzedniej zimy mielimy do czynienia z niespotykanym przyspieszeniem rezerwacji na lato. Na pocztku marca 2017 ten wzrost, w porównaniu z rezerwacjami do marca 2016 wynosi blisko 60 proc.

 

Czy taka skala wzrostów wczesnych rezerwacji wyjazdów z biurami podróy przeoy si na ostateczny rezultat?

Trudno dzi precyzyjnie okreli wzrost. Na pewno klienci znacznie przyspieszyli decyzje o wakacyjnych wyjazdach nie czekajc na ostatni chwil, bo brana turystyczna od kilku lat jest ustabilizowana, bo wczesne oferty maj czsto gwarancj najniej ceny, co oznacza e jeli identyczna impreza pojawi si jako last minute taniej ni j kupili, dostan z powrotem rónic. Bo wreszcie wczesna rezerwacja to oferta z katalogu a nie niesprzedane ostatki. A wic nie ma powodów by nie jecha na wakacje i by czeka z decyzjami do ostatniej chwili.

 

Trzeba mie jeszcze na nie pienidze.

Na pewno moliwoci finansowe, ale równie skonno do ich wydawania na wakacje powoduje dobra sytuacja gospodarcza. Oznacza ona wicej pienidzy w portfelach klientów, równie z programu 500 plus, oraz bardzo niskie bezrobocie. To czynniki makro, które daj poczucie bezpieczestwa. Z drugiej strony w skali dekady rednie pace rosn niemal 4 razy szybciej ni rednia warto rezerwacji, mona wic powiedzie e wakacje staj si z roku na rok relatywnie tasze.

 

Co z ofertami last minute? Przez lata turyci kupowali wakacje przede wszystkim bezporednio przed wylotem. Czy tego lata bdzie mona zapolowa na okazje?

Na pewno, ale zasig i skala przecen moe nie by taka, do jakiej polscy turyci przyzwyczaili si przez lata. Teraz znikny jakiekolwiek powody, dla których warto odwleka decyzj i zdawa si na to, co zostanie niesprzedane. Dlatego w ofertach last minute mog si trafi naprawd mao ciekawe cenowo propozycje.

 

Skd takie prognozy?

Bior si z ubiegorocznych dowiadcze. Wówczas wczesne wyprzedanie tych najciekawszych cenowo ofert ju w pierwszym kwartale skutkowao takim wanie efektem: last minute, do jakiego turyci przyzwyczaili si przez wiele sezonów, a wic obniki rzdu 40 proc. i bogaty wybór w kadym standardzie wypoczynku dotyczy jedynie Egiptu i Turcji. Kto chcia spdzi wakacje w Grecji, Hiszpanii czy Woszech, musia sporo dopaci ni gdyby zdecydowa si kupi identyczn wycieczk do marca.

 

Gwiazdy nadchodzcego sezonu to?...

Grecja, ale to gwiazda wyranie spadajca. Od wielu sezonów numer 1 jakby troch przejad si polskim turystom. Z pewnoci popytu na Grecj nie nakrca wprowadzony tam od tego roku dodatkowy podatek klimatyczny, który trzeb zapaci bezporednio w hotelu, i który uzaleniony jest od jego standardu.

Ze statystyk wczesnych rezerwacji lata wynika, e wyranie maleje popularno Hiszpanii, ale to drugi najdroszy kierunek z pierwszej dziesitki, i przez kilka ostatnich sezonów by alternatyw dla polskich turystów, rezygnujcych z wypoczynku w krajach arabskich.

Podobne profity czerpaa Albania i ten kraj na tyle spodoba si klientom biur podróy – bo w miar tanio a baza turystyczna nowoczesna – e na stae zagoci w pierwsze dziesitce.

 

Kraje arabskie i Turcja powróc do ask turystów?

Na pozycj wicelidera wraca Turcja, która stracia j w ubiegym sezonie na rzecz Bugarii. Po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku wiele osób uznao, e sytuacja w tym kraju jest na tyle niestabilna, e lepiej pojecha na wakacje gdzie indziej. I cho teraz za stabilizacj w tym kraju stoj represje wobec opozycji, najwidoczniej to akurat nie determinuje decyzji turystów.

Wraca do niej Tunezja, która przed zamachami w 2015 roku bya w pierwszej pitce najpopularniejszych kierunków.

 

Wakacje 2018 bd drosze od ubiegorocznych?

Na razie wyglda na to, e tasze. rednia rezerwacja na lato to 2385 z na osob. To o 71 z mniej ni wynosia rednia rezerwacja na lato 2017 (2456 z).Ten spadek to efekt mocnego przesunicia popytu z europejskich krajów basenu Morza ródziemnego na kraje, które wczeniej turyci uznawali za niebezpieczne, jak Egipt i Tunezja, a w których wakacje spdza si taniej ni w Europie. Turystom przestaa równie przeszkadza sytuacja w Turcji, gdzie reim bezpardonowo i w mao demokratyczny sposób rozprawia si z opozycj.

Ale na poszczególnych kierunkach równie wida spore spadki redniego kosztu pobytu: W Grecji to ok 100 z mniej, Hiszpanii o ok. 130 z mniej, Albanii, bardzo popularnej od dwóch sezonów – o 200 z mniej a w Egipcie o ponad 300 z mniej.

Na pewno spadkom cen ofert sprzyja wysoki kurs zotówki wobec euro i dolara, ale przede wszystkim utrwalajcy si wród turystów zwyczaj rezerwowania wakacji na wiele miesicy przed wylotem. Daje to organizatorom wypoczynku moliwo bardziej elastycznego planowania i negocjowania cen w hotelach, z liniami lotniczymi itp.

 

A co z turystyk krajow?

Ona wymyka si statystykom mówicym o zorganizowanym wypoczynku, bo tu mamy do czynienia z innym modelem rezerwacji, wynikajcym z tradycji. Przypomn tylko, e wedug analiz Ministerstwa Sportu i Turystyki w biurach podróy krajowe wakacje kupuje zaledwie 2 proc. turystów.

Pokutuje przekonanie, e wakacje w kraju s tasze ni te zagraniczne. To o tyle prawda, e wedug statystyk Travelplanet.pl ¾ sprzedawanych ofert krajowych to standard do 3*, odwrotnie ni w wypadku wyjazdy zagranicznych, gdzie ok 70 proc. to pobyty w hotelach 4 i 5*.

Ale porównujc ceny ofert krajowych w szczycie sezonu oraz zagranicznych, w identycznym standardzie i z identycznym wyywieniem, wida e w Polsce wypoczynek w hotelu co najmniej 3* ze niadaniami i obiadokolacjami kosztuje ok 500 z na tydzie i jest droszy ni Tunezji, Bugarii, Turcji, ale co ciekawe równie Grecji, Maroku i Woszech i tylko niewiele taszy ni w Hiszpanii czy Chorwacji.

 

Pozostaje jednak kwestia kosztów dojazdu, który zwiksza koszt wakacji.

Tak, pytanie tylko jak bardzo? W wypadku Bugarii, Maroka czy Tunezji to dodatkowy koszt ok 500 – 600 z od osoby. Ale przejazd pocigiem z poudnia Polski nad Batyk czy z pónocy w polskie góry i z powrotem to równie wydatek rzdu 200 – 300 z od osoby. Wiele osób kieruje si sentymentem do polskich miejscowoci czy patriotyzmem, ok. 9 proc., jak wynika z naszych bada, przeprowadzonych z SW Research rezygnuje z wakacji za granic bo nie znaj jzyków obcych. Ale wiele chce latem mie pewn, gwarantowan adn pogod. I wielu turystów potrafi doskonale rachowa. Std równie bior si wzrosty wyjazdów zagranicznych z biurami podróy.

 

 

 

 

Robert Gouski,

Prezes Zarzdu Travelplanet.pl, urodzony w 1970 roku w Bolesawcu, ukoczy studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu. Przez wiele lat zarzdza sprzeda w firmach z sektora IT, Z bran turystyczn zwizany od 2013 roku – najpierw jako Dyrektor Sprzeday w Travelplanet.pl, od lipca 2017 jako Prezes Zarzdu. Prywatnie pasjonat podróowania, szczególnie upodoba sobie turystyk camperow.

 

Wyjazdy z biurami podróy w okresie 1 czerwca – 30 wrzenia 2018 wedug rezerwacji zaoonych do 8 lutego

 

 

2018 cae lato

odsetek turystów

Koszt/os

GRECJA

30,8

         2 449 z

TURCJA

20,6

         2 472 z

BUGARIA

14,4

         1 887 z

HISZPANIA

9,3

         2 789 z

EGIPT

6,0

         2 304 z

ALBANIA

4,4

         2 027 z

TUNEZJA

3,0

         2 029 z

WOCHY

2,5

         2 485 z

CHORWACJA

1,9

         1 653 z

PORTUGALIA

1,1

         3 093 z

MACEDONIA

1,1

         1 710 z

 

Wyjazdy z biurami podróy w okresie 1 czerwca – 30 wrzenia 2017 wedug rezerwacji zaoonych do 8 lutego 2017

2017 cae lato

Odsetek turystów

Koszt / os

GRECJA

40,8

         2 550 z

BUGARIA

15,6

         1 992 z

HISZPANIA

12,8

         2 919 z

TURCJA

7,3

         2 474 z

EGIPT

4,5

         2 624 z

ALBANIA

4,4

         2 222 z

CHORWACJA

2,6

         1 593 z

WOCHY

2,5

         2 570 z

PORTUGALIA

1,9

         3 344 z

CYPR

1,3

         3 040 z

JK

Wracaj do poprzedniej strony »
Ostatnio dodane oferty

Willa Jawor

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Paac Zegrzyski

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

SAK Hotel Olsztyn Restauracja

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje u Ciadlikw

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje Gocinne Gazda

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Park Owadw OWADOGIGANT

Warto pojecha

Szczegy »

Bajeczny SPA&Aqua

Uzdrowiska, SPA

Szczegy »

Diecezjalny Dom Formacyjny

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Warownia Inwad

Warto pojecha

Szczegy »

(c) 2006 - 2019 Otomedia sp. z o.o. | O serwisie | Mapa | Reklama | Kontakt | Regulamin
Bolesawiec | Brzeg | Dzierzoniw | Gogw | Gra l. | Jawor | Jelenia Gra | Kamienna Gra | Kodzko | Legnica | Luba | Lubin | Lwwek | Milicz | Nowogrodziec | Nysa | Oawa | Olenica
Paczkw | Polkowice | roda l. | Strzelin | widnica | Trzebnica | Wabrzych | WielkaWyspa | Wow | Wrocaw | Powiat Wrocawski | Zbkowice l. | Zgorzelec | Zibice | Zotoryja
Nieruchomoci | Ogoszenia | Dobre Miejsca | Dolny lsk
serwis: strony serwisy internetowe