Dodaj do ulubonych | o serwisie | mapa | reklama | kontakt
Ofert w serwisie: 237
Strona gwna  » Wiadomoci » 
Sobota, 15 sierpnia 2020, imieniny Marii, Napoleona, Stelli

Dobre miejsca

  Tutaj si pobawisz »

  Tutaj dobrze zjesz »

  Kina »

  Parki narodowe »

Na weekend,urlop

  Warto pojecha »

  Festiwale »

  Warto zobaczy »

  Uzdrowiska »

  Hotele »

  Schroniska »

  Pola namiotowe »

  Agroturystyka »

Warto wiedzie

  Warunki drogowe »

  Prawa turysty »

  Ustawa o usugach tur. »

  Napisz do nas »

  Reklamuj si u nas »

REKLAMA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe PRBKI 2012

Odwied Zamek Piastowski. Wejdziesz ju na wie w. Piotra

Muzeum Miedzi w Legnicy zaprasza do zwiedzania naszego Zamku Piastowskiego. Po duszej przerwie, ju od rody (15 lipca) dostpna jest dla zwiedzajcych wiea w. Piotra i kaplica zamkowa.

Zwiedzanie obejmuje: pawilon z reliktami kaplicy romaskiej, wiey w. Piotra z tarasem widokowym i bramy zamkowej. Rozpoczyna si o penych godzinach, wycznie w grupach zorganizowanych pod opiek przewodnika. Grupa zorganizowana nie moe liczy wicej jak piciu zwiedzajcych. Przewidywany czas zwiedzania wynosi okoo 1,0 godz. Wstp bezpatny.

Rezerwacja wejciwek odbywa si telefonicznie pod numerem (76) 862 49 49 w godzinach od 12:00 do 16:00, od poniedziaku do soboty. Rezerwacji dokona mona najpniej w przeddzie planowanego terminu zwiedzania.

Wejciwka wydawana jest w punkcie biletowym przy pawilonie z reliktami kaplicy romaskiej. Przed rozpoczciem zwiedzania, zwiedzajcy jest zobowizany do zapoznania si z regulaminem. Pobranie wejciwki jest rwnoznaczne z akceptacj regulaminu.

ZAMEK PIASTOWSKI

Zamek to jedna z najwaniejszych budowli Legnicy. Przez ponad 750 lat (do 1945 r.) siedziba i symbol wadzy terytorialnej: ksit piastowskich, starostw habsburskich, pruskich i niemieckich urzdw rejencyjnych. To rwnie miejsce magiczne - ziemne usypisko wypitrzajce bry zamku ponad okoliczny teren kryje w sobie zalek obecnego miasta.

lady osadnictwa obronnego w tym miejscu sigaj koca VIII w. Tu, a dokadnie w zachodniej czci dzisiejszego wzgrza zamkowego, w X wieku istnia grd warowny z fos, zapewne lskiego plemienia Trzebowian. Badania archeologiczne prowadzone od 1958 r. odsoniy w kilku miejscach przebieg i czytelne resztki wielokrotnie naprawianego wau drewniano-ziemnego, posiadajcego u podstawy szeroko ponad 15 m. W drugiej poowie X w. lub na pocztku wieku XI na miejscu spalonego i zniwelowanego grodu plemiennego powsta dwu-czonowy zesp grodowy, skadajcy si z owalnego grdka i rwnie obwiedzionego waem podgrodzia.

Powstanie tego zaoenia rezydencjalno-obronnego naley wiza z organizacj pastwa feudalnego i wyznaczeniem Legnicy na siedzib kasztelana, urzdnika sprawujcego w imieniu ksicia wadz administracyjno-wojskow na okrelonym obszarze.

Zapewne wraz z usamodzielnieniem si Henryka Brodatego i wydzieleniem mu przez ojca ks. Bolesawa Wysokiego dzielnicy legnickiej, co mogo nastpi ok. 1190 r., rozpocza si powana przebudowa ksicej siedziby. Dotychczasowy, drewniano-ziemny zesp grodowy zosta w znacznym stopniu rozplantowany, a na jego miejscu pod koniec XII w.i na pocztku XIII w. wzniesiono kilka do znacznych budowli ceglanych. Przede wszystkim palatium i dwie wiee obronne nazwane pniej imieniem w. Piotra (patrona Legnicy) oraz w. Jadwigi (ony Henryka Brodatego i lskiej witej). Budowle te wraz z otaczajcym je waem obronnym, a w czci pnocnej czciowo take murem ceglanym wzmocnionym dostawion do niego wie, tworzyy jedn z pierwszych na ziemiach polskich murowanych warowni. Wspaniao i znaczenie siedziby ks. Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobonego, wybudowanej na miar ich krlewskich ambicji, zostaa te dodatkowo uwypuklona przez dwunastoboczn kaplic wzniesion w bezporednim ssiedztwie palatium w latach 20-tych XIII w.

W ten sposb wytyczone zostay zrby i obszar zamku, ktry dzisiejszy swj wygld zawdzicza cigym rozbudowom i wielokrotnym przebudowom w duchu kolejnych epok, a take rujnujcym go doszcztnie wielkim poarom z lat 1711, 1835 i 1945 r. Pierwotnie oddzielone od siebie palatium i obie wiee z czasem zrosy si ze sob w jednolit bry zamku. Rozbudowy zamku przeprowadzone przez ks. Fryderyka II (1480-1547) i Jerzego Rudolfa (1595-1653) naday mu ukad czworoboku obwiedzionego fortyfikacjami z czterema bastejami w naroach. Skrzyda zamkowe utworzyy wewntrzny dziedziniec przedzielony na dwie czci przez mur kurtynowy z wie zegarow, ktry w XIX w. zosta zastpiony budynkiem o neo-renesansowej fasadzie, przypominajcej galeri. Do pocz. XVI w. wjazdu na zamek strzega zachodnia wiea w. Jadwigi. Od czasw Fryderyka II do wntrza mona byo si dosta przez istniejc do dzi bram wjazdow i dug sie przejazdow pod wschodnim skrzydem zamku.

Do czasw wojen o lsk toczonych pomidzy Prusami, a Austri Legnica wraz z zamkiem stanowia twierdz. Zwyciski krl Fryderyk II w 1764 r. poleci rozebra fortyfikacje zamkowe, a w 1793 r. zasypano te fosy i zlikwidowano most prowadzcy do zamku.

W caym kompleksie zamkowym szczeglnie godne uwagi s te jego partie, ktre zachoway sw oryginaln form. Do takich bez wtpienia naley wspaniaa brama zamkowa, najwczeniejszy zabytek architektury renesansowej w Legnicy, dzieo Jerzego z Ambergu. Portal bramy zdobi trzy kolumny kandelabrowe, na ktrych wspiera si bogato rzebiony fryz z medalionami portretowymi fundatora tego zaoenia ks. legnickiego Fryderyka II i jego ony Zofii Brandenburskiej oraz kartusz herbowy z orem lskim.

Z dziedzica moemy oglda odsonit w trakcie bada architektoniczno-konserwatorskich w latach 60 -t ych X X w. pnocn cian palatium. Wykonany w wtku wendyjskim ceglany mur i zachowane w nim detale architektoniczne oddaj skal i charakter tej budowli. Legnickie palatium liczce 61,5 m dugoci, 16,5 m szerokoci i 12 m wysokoci byo w pocztkach XIII wieku jedn z najwikszych wieckich budowli ceglanych w Europie rodkowej. Zachowane kamienne obramienia okien szczelinowych, dostarczajcych kiedy skpe wiato do pomieszcze magazynowych i gospodarczych, wyznaczaj poziom pierwszej kondygnacji romaskiego palatium. Zachowane powyej kamienne portale otworw drzwiowych i ceglane uki okien sygnalizuj drug kondygnacj, wysok na 2,5 m. Nad ni znajdowaa si ostatnia, reprezentacyjna kondygnacja, wysoka na 6 m, mieszczca uroczyst aul i komnaty ksice. Otwory okienne tej kondygnacji nosz ju lady przebudowy w dobie gotyku.

W bezporednim ssiedztwie palatium do 1621 roku wznosia si dwukondygnacyjna kaplica, ktrej resztki mona oglda w przykrywajcym je pawilonie ekspozycyjnym.

Obie cylindryczne wiee zamkowe miay pierwotnie po ok. 20 m wysokoci. Grube mury (4,5 m w wiey w. Piotra i 2,5 m w wiey w. Jadwigi) byy trudne do sforsowania. Do ich wntrza prowadziy tylko pojedyncze wejcia umieszczone w grnych kondygnacjach, do ktrych mona byo si dosta jedynie zewntrznymi schodami. Wolnostojce wiee nie tylko ochraniay zamek, ale byy te, na wypadek jego zdobycia, miejscem ostatecznej obrony. Pomieszczenia w dolnych partiach obu wie suyy za wizienie, do ktrych opuszczano skazacw ze znajdujcej si nad nimi izby stray. W grnych partiach wie mieciy si te izby mieszkalne.

Obie wiee za czasw ks. Ludwika II (1385-1436) ponad dwukrotnie powikszyy swoj wysoko. Okrge dotd wiee zyskay omioboczne nadbudowy zakoczone strzelistymi dachami. Wiea w. Piotra zostaa dodatkowo zwieczona kamiennym gzymsem koronujcym, na ktrym wspiera si dekoracyjna balustrada. Specjalnie dla jej wykonania ks. Ludwik II sprowadzi w  1416 r. kamieniarza a z Saint Denis pod Paryem. Rwnie wwczas wiea w. Jadwigi zyskaa ganek z krenelaem. W mieszczcej si poniej niego dawnej izbie mieszkalnej, nazywanej te „komnat w. Jadwigi” na pocztku XVI w. zostaa urzdzona Komnata Rana z  bogat polichromi wyraajc cechy wczesnej kultury rycersko-dworskiej.

Muzeum Miedzi

otomedia.pl

Wracaj do poprzedniej strony »
Ostatnio dodane oferty

Willa Jawor

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Paac Zegrzyski

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

SAK Hotel Olsztyn Restauracja

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje u Ciadlikw

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje Gocinne Gazda

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Park Owadw OWADOGIGANT

Warto pojecha

Szczegy »

Bajeczny SPA&Aqua

Uzdrowiska, SPA

Szczegy »

Diecezjalny Dom Formacyjny

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Warownia Inwad

Warto pojecha

Szczegy »

(c) 2006 - 2020 Otomedia sp. z o.o. | O serwisie | Mapa | Reklama | Kontakt | Regulamin
Bolesawiec | Brzeg | Dzierzoniw | Gogw | Gra l. | Jawor | Jelenia Gra | Kamienna Gra | Kodzko | Legnica | Luba | Lubin | Lwwek | Milicz | Nowogrodziec | Nysa | Oawa | Olenica
Paczkw | Polkowice | roda l. | Strzelin | widnica | Trzebnica | Wabrzych | WielkaWyspa | Wow | Wrocaw | Powiat Wrocawski | Zbkowice l. | Zgorzelec | Zibice | Zotoryja
Nieruchomoci | Ogoszenia | Dobre Miejsca | Dolny lsk
serwis: strony serwisy internetowe