Dodaj do ulubonych | o serwisie | mapa | reklama | kontakt
Ofert w serwisie: 237
Strona gwna  » Oferty » 
Czwartek, 18 lipca 2024, imieniny Kamila, Karoliny, Roberta

Dobre miejsca

  Tutaj si pobawisz »

  Tutaj dobrze zjesz »

  Kina »

  Parki narodowe »

Na weekend,urlop

  Warto pojecha »

  Festiwale »

  Warto zobaczy »

  Uzdrowiska »

  Hotele »

  Schroniska »

  Pola namiotowe »

  Agroturystyka »

Warto wiedzie

  Warunki drogowe »

  Prawa turysty »

  Ustawa o usugach tur. »

  Napisz do nas »

  Reklamuj si u nas »

REKLAMA
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe PRBKI 2012

Prawa turysty

Powinnimy wiedzie, e:

- korzystanie z uprawnie, ktre gwarantuje prawo, moe ustrzec nas od wyboru niesolidnej lub dziaajcej niezgodnie z przepisami firmy turystycznej,

- prowadzenie dziaalnoci organizatora turystyki i porednika wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorw turystyki i porednikw turystycznych,

- w MG funkcjonuje centralna ewidencja organizatorw turystyki i porednikw turystycznych, w ktrej klient moe sprawdzi, czy dana firma ma wpis,

- firmy turystyczne maj obowizek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, ktre w przypadku niewykonania przez dan firm umowy, zabezpieczaj rodki na zapewnienie klientom powrotu do kraju, a take pokrycie zwrotu wpaty wniesionej przez klienta,

- w okresie 20 dni przed dat wyjazdu cena ustalona w umowie o wiadczenie usug turystycznych nie moe by zmieniona.

Praktyczne informacje dla klienta:

1. Dziaalno organizatora turystyki i porednika turystycznego wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorw turystyki i porednikw turystycznych prowadzonych przez marszaka. W Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje centralna ewidencja organizatorw turystyki i porednikw turystycznych. Klient moe pisemnie lub telefonicznie zwrci si z konkretnym pytaniem do ewidencji, czy dana firma ma wpis, czy ma wymagan prawem, zawart umow ubezpieczeniow lub gwarancj bankow. Rwnie marszaek udziela informacji o dokonanych na swoim terenie wpisach na zasadach ustalonych dla ewidencji. Organizatorzy i porednicy turystyczni maj obowizek posiadania umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia, ktre w razie niewykonania umowy przez dan firm bd gwarantoway rodki finansowe na zapewnienie klientom powrotu do kraju a take na pokrycie zwrotu wpat wniesionych przez klientw.

2. Klient ma prawo domaga si od firmy turystycznej (organizatora i porednika turystycznego) pisemnego potwierdzenia posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczeniowej, jeli wpaca naleno za imprez turystyczn lub zaliczk przekraczajc 10 % tej sumy.

3. Przed zawarciem umowy firma turystyczna ma obowizek poda klientowi oglne informacje o przepisach paszportowych, sanitarnych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziau w imprezie turystycznej. Musi rwnie przedstawi informacj o moliwoci zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztw rezygnacji z udziau w imprezie turystycznej.

4. Klient powinien by poinformowany przez biuro podry o szczeglnych zagroeniach ycia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o moliwoci zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia.

5. Firmy turystyczne organizujce imprezy turystyczne maj obowizek zawarcia na rzecz klientw umw ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw i kosztw leczenia.

6. Firmy turystyczne maj obowizek przed rozpoczciem imprezy poda klientom nazwisko, nazw, adres nr telefonu lokalnego przedstawiciela firmy, do ktrego klient moe zwrci si w razie trudnoci. W przypadku imprez turystycznych dla dzieci – przedsibiorca turystyczny winien poda informacj o moliwoci bezporedniego kontaktu z dzieckiem lub osob odpowiedzialn w miejscu pobytu dziecka.

7. Umowa o wiadczenie usug turystycznych musi okrela: - organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, imi i nazwisko osoby, ktra podpisuje umow w imieniu firmy, - miejsce pobytu lub tras wycieczki, - czas trwania imprezy turystycznej, - program imprezy obejmujcy rodzaj, jako i terminy oferowanych usug, - charakter i kategori rodka transportu oraz dat, godzin, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, - pooenie, rodzaj i kategori obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposaenia obiektw nie zaliczanych do rodzajw i kategorii, - ilo i rodzaj posikw, - program zwiedzania i inne usugi, wliczone w cen imprezy turystycznej, - cen imprezy turystycznej, wraz z wyszczeglnieniem wszelkich koniecznych nalenoci, podatkw i opat, jeeli nie s one zawarte w cenie, oraz wyrane sformuowanie okolicznoci, ktre mog spowodowa podwyszenie ceny, - sposb zapaty, - rodzaj i zakres ubezpieczenia turystw, - sposb zgaszania reklamacji.

9. Jeli przedsibiorca turystyczny przed rozpoczciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezalenych, zmieni istotne warunki umowy z klientem, powinien klienta o tym niezwocznie powiadomi, Wtedy klient moe przyj zmian umowy lub odstpi od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich, wpaconych pienidzy.

10. Jeli klient odstpuje od umowy lub jeli firma odwouje imprez turystyczn z przyczyn niezalenych od klienta, klient ma prawo wedug swojego wyboru do uczestniczenia w imprezie zastpczej albo moe zada zwrotu wszystkich wniesionych pienidzy.

11. Cena ustalona w umowie o wiadczenie usug turystycznych nie moe by podwyszona, chyba e umowa wyranie przewiduje moliwo podwyszenia ceny, a przedsibiorca udowodni istnienie nastpujcych okolicznoci: - wzrost kosztw transportu, - wzrost ce podatkw, opat, - wzrost kursw walut.

12. W okresie 20 dni przed dat wyjazdu cena ustalona w umowie nie moe by podwyszona (nawet gdyby w tym okresie nastpi wzrost kosztw transportu, ce, podatkw, opat kursw walut).

13. Przedsibiorca nie moe da od klienta adnych kwot z tytuu odstpienia od umowy - poza opat manipulacyjn - jeli klient wskae swojego zastpc, ktry bdzie uczestniczy za niego np. w wycieczce.

Jak wida przysuguje nam duo praw. Ju sama ich wiadomo pozwoli nam skutecznie broni si przed nieuczciwymi praktykami niektrych touroperatorw. Warto wydrukowa sobie swoje prawa i korzysta z nich.

Ostatnio dodane oferty

Willa Jawor

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Paac Zegrzyski

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

SAK Hotel Olsztyn Restauracja

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje u Ciadlikw

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Pokoje Gocinne Gazda

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Park Owadw OWADOGIGANT

Warto pojecha

Szczegy »

Bajeczny SPA&Aqua

Uzdrowiska, SPA

Szczegy »

Diecezjalny Dom Formacyjny

Hotele, pensjonaty

Szczegy »

Warownia Inwad

Warto pojecha

Szczegy »

(c) 2006 - 2024 Otomedia sp. z o.o. | O serwisie | Mapa | Reklama | Kontakt | Regulamin
Bolesawiec | Brzeg | Dzierzoniw | Gogw | Gra l. | Jawor | Jelenia Gra | Kamienna Gra | Kodzko | Legnica | Luba | Lubin | Lwwek | Milicz | Nowogrodziec | Nysa | Oawa | Olenica
Paczkw | Polkowice | roda l. | Strzelin | widnica | Trzebnica | Wabrzych | WielkaWyspa | Wow | Wrocaw | Powiat Wrocawski | Zbkowice l. | Zgorzelec | Zibice | Zotoryja
Nieruchomoci | Ogoszenia | Dobre Miejsca | Dolny lsk
serwis: strony serwisy internetowe